Linh vật

 Ấn rồng đá trắng xanh Ấn rồng đá trắng xanh
720,000₫
 Cặp tượng rồng đá 30 cm Cặp tượng rồng đá 30 cm
4,500,000₫
 Cặp tỳ hưu 10cm Cặp tỳ hưu 10cm
600,000₫
 Cặp tỳ hưu 15cm Cặp tỳ hưu 15cm
850,000₫
 Cặp tỳ hưu 20CM Cặp tỳ hưu 20CM
1,200,000₫
 Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn
500,000₫
 Thiềm thừ 10cm Thiềm thừ 10cm
450,000₫
 Thiềm thừ 12cm Thiềm thừ 12cm
650,000₫
 Thiềm thừ 15cm Thiềm thừ 15cm
1,700,000₫
 Tượng cá chép Pakistan 2,4kg Tượng cá chép Pakistan 2,4kg
4,200,000₫
 Tượng chú tiểu cưỡi cá chép Tượng chú tiểu cưỡi cá chép
1,650,000₫
 Tượng Long quy ngọc hoàng long Tượng Long quy ngọc hoàng long
1,800,000₫
 Tượng long quy serpentine 20cm Tượng long quy serpentine 20cm
1,800,000₫
 Tượng Long Quy Trắng Xanh VN Tượng Long Quy Trắng Xanh VN
1,500,000₫
 Tượng Long quy vân gỗ 15cm Tượng Long quy vân gỗ 15cm
1,300,000₫