Vòng đá

 Chuỗi Beryl quấn 3 vòng Chuỗi Beryl quấn 3 vòng
1,000,000₫
 Vòng cẩm thạch di lặc Vòng cẩm thạch di lặc
600,000₫
 Vòng Cẩm Thạch Hạt Bí 10ly Vòng Cẩm Thạch Hạt Bí 10ly
390,000₫
 Vòng cẩm thạch hoa sen Vòng cẩm thạch hoa sen
299,000₫
 Vòng cẩm thạch hoa sen mix hạt màu Vòng cẩm thạch hoa sen mix hạt màu
299,000₫
 Vòng cẩm thạch khúc trúc mix hạt Vòng cẩm thạch khúc trúc mix hạt
650,000₫
 Vòng Cẩm Thạch Mix Bảng Hoa 10ly Vòng Cẩm Thạch Mix Bảng Hoa 10ly
390,000₫
 VÒNG CẨM THẠCH TRƠN VÒNG CẨM THẠCH TRƠN
400,000₫
 Vòng Cẩm Thạch Tỳ Hưu Vòng Cẩm Thạch Tỳ Hưu
350,000₫
 Vòng Đá Aquamarine Xanh Dương Vòng Đá Aquamarine Xanh Dương
360,000₫
 Vòng đá Tourmaline Vòng đá Tourmaline
1,000,000₫
 Vòng Giông Bão Vòng Giông Bão
1,000,000₫

Vòng Giông Bão

1,000,000₫

 Vòng gỗ hóa thạch Vòng gỗ hóa thạch
450,000₫
 Vòng hạt lu thống cẩm thạch Vòng hạt lu thống cẩm thạch
350,000₫
 Vòng mã não đa sắc rạng Vòng mã não đa sắc rạng
300,000₫
 Vòng mã não đen khói mix lu thống Vòng mã não đen khói mix lu thống
500,000₫
 Vòng mã não đỏ mix tỳ hưu Vòng mã não đỏ mix tỳ hưu
350,000₫
 Vòng mã não đỏ rạng Vòng mã não đỏ rạng
350,000₫
 Vòng mã não lu thống đen khói Vòng mã não lu thống đen khói
400,000₫
 Vòng mã não lu thống đỏ Vòng mã não lu thống đỏ
350,000₫
 Vòng Mã Não Lu Thống Mix Hạt Đen Vòng Mã Não Lu Thống Mix Hạt Đen
500,000₫
 Vòng Mã Não Mật Ong Vòng Mã Não Mật Ong
400,000₫
 Vòng Mã Não Nâu Đỏ Vòng Mã Não Nâu Đỏ
400,000₫
 Vòng mã não Tây tạng đa sắc Vòng mã não Tây tạng đa sắc
400,000₫
 Vòng Mã Não Tây Tạng Mix 2 Hạt XO Vòng Mã Não Tây Tạng Mix 2 Hạt XO
400,000₫
 Vòng mắt chim ưng Vòng mắt chim ưng
450,000₫
 Vòng mắt chim ưng khúc trúc Vòng mắt chim ưng khúc trúc
450,000₫
 Vòng mắt chim ưng lu thống Vòng mắt chim ưng lu thống
450,000₫
 Vòng mắt hổ chim ưng Vòng mắt hổ chim ưng
500,000₫
 Vòng mắt hổ đa sắc Vòng mắt hổ đa sắc
450,000₫