Miễn phí vận chuyển từ đơn hàng thứ hai

Cặp tỳ hưu 15cm

1,800,000₫
Kích thước:

Mô tả

  • Nặng : 1,5kg 
  • Cao : 15cm 
  • Chất liệu : nhiều loại đá (  đá đúc , đá ngọc hoàng long, đá pakistan , đá sapenti)

Sản phẩm liên quan

 Ấn rồng đá trắng xanh  Ấn rồng đá trắng xanh
720,000₫
 Cặp tượng rồng đá 30 cm  Cặp tượng rồng đá 30 cm
4,500,000₫
 Cặp tỳ hưu 10cm  Cặp tỳ hưu 10cm
600,000₫
 Cặp tỳ hưu 20CM  Cặp tỳ hưu 20CM
1,200,000₫
 Cặp tỳ hưu 15cm
 Cặp tỳ hưu 15cm
 Cặp tỳ hưu 15cm
 Cặp tỳ hưu 15cm
 Cặp tỳ hưu 15cm
 Cặp tỳ hưu 15cm
 Cặp tỳ hưu 15cm
 Cặp tỳ hưu 15cm
 Cặp tỳ hưu 15cm
 Cặp tỳ hưu 15cm
 Cặp tỳ hưu 15cm
 Cặp tỳ hưu 15cm
 Cặp tỳ hưu 15cm
 Cặp tỳ hưu 15cm
 Cặp tỳ hưu 15cm
 Cặp tỳ hưu 15cm
 Cặp tỳ hưu 15cm
 Cặp tỳ hưu 15cm
 Cặp tỳ hưu 15cm