Miễn phí vận chuyển từ đơn hàng thứ hai

Cặp tỳ hưu 20CM

1,200,000₫
Màu sắc:

Mô tả

  • Nặng : 3kg 
  • Cao : 20cm 
  • Chất liệu : nhiều loại đá (  đá đúc , đá ngọc hoàng long, đá pakistan , đá sapenti)

Sản phẩm liên quan

 Ấn rồng đá trắng xanh  Ấn rồng đá trắng xanh
720,000₫
 Cặp tượng rồng đá 30 cm  Cặp tượng rồng đá 30 cm
4,500,000₫
 Cặp tỳ hưu 10cm  Cặp tỳ hưu 10cm
600,000₫
 Cặp tỳ hưu 15cm  Cặp tỳ hưu 15cm
850,000₫
 Cặp tỳ hưu 20CM
 Cặp tỳ hưu 20CM
 Cặp tỳ hưu 20CM
 Cặp tỳ hưu 20CM
 Cặp tỳ hưu 20CM
 Cặp tỳ hưu 20CM
 Cặp tỳ hưu 20CM
 Cặp tỳ hưu 20CM
 Cặp tỳ hưu 20CM
 Cặp tỳ hưu 20CM
 Cặp tỳ hưu 20CM
 Cặp tỳ hưu 20CM
 Cặp tỳ hưu 20CM
 Cặp tỳ hưu 20CM
 Cặp tỳ hưu 20CM
 Cặp tỳ hưu 20CM
 Cặp tỳ hưu 20CM
 Cặp tỳ hưu 20CM
 Cặp tỳ hưu 20CM
 Cặp tỳ hưu 20CM
 Cặp tỳ hưu 20CM
 Cặp tỳ hưu 20CM
 Cặp tỳ hưu 20CM
 Cặp tỳ hưu 20CM