Miễn phí vận chuyển từ đơn hàng thứ hai

Trụ gỗ hóa thạch khối

1,200,000₫

Mô tả

  • Trụ gỗ hóa thạch nặng 1,2kg, 
  • Chiều cao: 25cm

Sản phẩm liên quan

 Trụ gỗ hóa thạch khối